Thiết lập KPI – Đo lường sự thành công trong kinh doanh

24/11/2021 2:28 Chiều | Ebook

Chỉ số KPI (Key Performance Indicator) – chỉ số đánh giá hiệu suất công việc. Có thể thấy rằng, chỉ số KPI là một trong những chỉ số quan trọng giúp doanh nghiệp đi đúng hướng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn xem KPI là một điều gì đó mới mẻ, hoặc có thực hiện sẽ không tránh khỏi một số sai lầm.

Để hiểu rõ hơn về KPI, quý vị có thể xem thêm một số vài viết sau:

Định nghĩa KPI

Những sai lầm cần tránh khi thiết lập KPI

Thiết lập KPI

Đo lường hiệu suất doanh nghiệp với KPI

Tải Ebook