Workflow

Quy trình/ Yêu cầu & Phê duyệt

Tính năng đón đầu công nghệ vận hành doanh nghiệp thời đại số

GIẢI PHÁP

Tiết kiệm tới 80% thời gian và chi phí giải quyết yêu cầu phê duyệt bằng giấy tờ thủ công
Giảm thời gian yêu cầu và phê duyệt
Giảm chi phí in ấn giấy tờ thủ công
Giảm thiểu tình trạng sai sót, thất lạc thông tin

Tính năng nổi bật

Thiết lập nhanh dựa trên form mẫu

Thiết lập đề xuất theo form mẫu, vừa nhanh chóng vừa thống nhất quy trình
Phê duyệt đơn từ trực tuyến, tiến hành theo trình tự được thiết lập sẵn
Đính kèm tài liệu có liên quan

Tính năng phân quyền mạnh mẽ

Quy trình xét duyệt linh hoạt, phân quyền đến đúng đối tượng được chỉ định
Quy trình được xây dựng chặt chẽ theo từng nhóm và phân loại đề xuất
Linh hoạt các trường xử lý theo từng trường hợp

Quy trình làm việc khoa học

Minh bạch hóa toàn bộ thông tin và yêu cầu phê duyệt
Tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa hiệu suất giải quyết thủ tục
Công nghệ hơn, hiện đại hơn và chất lượng được nâng cao