People Center

Giải pháp trung tâm nhân lực

Cơ sở tập trung đầy đủ và chi tiết cơ sở dữ liệu nhân viên trong doanh nghiệp một cách tập trung và tối ưu nhất

GIẢI PHÁP

Phần mềm càng tối ưu, đội ngũ nhân viên càng có cơ hội trở thành “cánh tay phải” đắc lực cho doanh nghiệp
Tập trung và đơn giản hóa các công cụ nhân sự quản trị nhân sự
Giảm thủ tục giấy tờ và các quy trình thủ công để cải thiện năng suất
Theo dõi các chỉ số nhân sự chính để ra quyết định chiến lược hơn, dựa trên dữ liệu

Tính năng nổi bật

Lưu trữ dữ liệu toàn bộ nhân viên

Nhanh chóng tìm kiếm và tra soát đầy đủ thông tin nhân viên trong sơ yếu lý lịch
Các trường tùy chỉnh hỗ trợ theo dõi các thông tin chi tiết dành riêng bộ phận nhân sự
Hồ sơ hoạt động và trách nhiệm công việc của từng thành viên được thể hiện rõ trên hệ thống, chỉ cần một click kiểm tra
Tìm kiếm và lấy dữ liệu trong hồ sơ nhân viên một cách nhanh chóng, HR dễ dàng chia sẻ đúng - đủ thông tin khi được yêu cầu từ bên khác.

Báo cáo và đo lường cụ thể

Trích xuất báo cáo chi tiết dựa trên dashboard thống kê về công việc của từng thành viên công ty
Xem tất cả nhân khẩu học thành viên, phong cách thành viên, bài tập trong khuôn viên trường và trạng thái kiểm tra lý lịch từ bảng điều khiển trang chủ của bạn.
Lọc cơ sở dữ liệu để tạo báo cáo tùy chỉnh dựa trên hồ sơ hoạt động và thông tin của mọi người

Nhận thông tin nhanh chóng, tức thời

Quản lý và dễ dàng đưa ra quyết định khi tìm thấy toàn bộ thông tin trên cùng một giao diện duy nhất
Gửi và nhận thông báo liên quan đến nhân sự một cách nhanh chóng, tức thời
Dễ dành lưu trữ và tìm kiếm lại các thông báo quan trọng liên quan tới thay đổi thông tin nhân sự
Cho phép phòng hành chính gửi văn bản hàng loạt đến danh sách mọi người trong công ty