KPI – OKR

Giải pháp nâng cao quản trị hiệu suất doanh nghiệp 4.0

Nhất quán và hiệu quả trong việc định hướng công việc của từng cá nhân hướng đến mục tiêu chung của phòng ban và doanh nghiệp

Tối ưu tới 80% hiệu quả giao việc, theo dõi và điều phối công việc từ ban lãnh đạo tới các cá nhân

Kết thúc mọi khó khăn, sẵn sàng đồng hành trong hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh và vượt xa đối thủ trên thị trường
Tăng hiệu suất công việc
Giảm thời gian trao đổi
Tăng kết nối trong doanh nghiệp

Tính năng nổi bật

Kết thúc mọi khó khăn, sẵn sàng đồng hành trong hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh và vượt xa đối thủ trên thị trường

Quản lý mục tiêu MBO

Kiểm soát hệ thống mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp một cách dễ dàng
Kiểm soát tiến độ dự án và giám sát công việc hiệu quả
Tiết kiệm thời gian và công sức với quy trình tự động hóa
Bảo mật tuyệt đối với bộ lưu trữ dữ liệu nội bộ
Gắn kết, chia sẻ, thúc đẩy và cộng tác hoàn hảo cho doanh nghiệp
Đánh giá được tình hình của từng nhân viên một cách khách quan nhất thông qua hệ thống đánh giá 360

Đo lường & quản lý KPI

Kiểm soát hệ thống mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp một cách dễ dàng
Kiểm soát tiến độ dự án và giám sát công việc hiệu quả
Tiết kiệm thời gian và công sức với quy trình tự động hóa
Bảo mật tuyệt đối với bộ lưu trữ dữ liệu nội bộ
Gắn kết, chia sẻ, thúc đẩy và cộng tác hoàn hảo cho doanh nghiệp
Đánh giá được tình hình của từng nhân viên một cách khách quan nhất thông qua hệ thống đánh giá 360

Quản lý & Liên kết mục tiêu OKR

Kiểm soát hệ thống mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp một cách dễ dàng
Kiểm soát tiến độ dự án và giám sát công việc hiệu quả
Tiết kiệm thời gian và công sức với quy trình tự động hóa
Bảo mật tuyệt đối với bộ lưu trữ dữ liệu nội bộ
Gắn kết, chia sẻ, thúc đẩy và cộng tác hoàn hảo cho doanh nghiệp
Đánh giá được tình hình của từng nhân viên một cách khách quan nhất thông qua hệ thống đánh giá 360

Checkin/Review mục tiêu/OKR

Kiểm soát hệ thống mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp một cách dễ dàng
Kiểm soát tiến độ dự án và giám sát công việc hiệu quả
Tiết kiệm thời gian và công sức với quy trình tự động hóa
Bảo mật tuyệt đối với bộ lưu trữ dữ liệu nội bộ
Gắn kết, chia sẻ, thúc đẩy và cộng tác hoàn hảo cho doanh nghiệp
Đánh giá được tình hình của từng nhân viên một cách khách quan nhất thông qua hệ thống đánh giá 360

Dashboard/Báo cáo KPI trực quan

Kiểm soát hệ thống mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp một cách dễ dàng
Kiểm soát tiến độ dự án và giám sát công việc hiệu quả
Tiết kiệm thời gian và công sức với quy trình tự động hóa
Bảo mật tuyệt đối với bộ lưu trữ dữ liệu nội bộ
Gắn kết, chia sẻ, thúc đẩy và cộng tác hoàn hảo cho doanh nghiệp
Đánh giá được tình hình của từng nhân viên một cách khách quan nhất thông qua hệ thống đánh giá 360