Bảng Giá Đánh giá nhân sự

  • 1-60 người
  • 61-90 người
  • Trên 90 người
REVIEW

1,500,000đ

/1tháng
Tối đa 60 người

Chi tiết tính năng
Đánh giá theo quy trình
Đánh giá 360
Khảo sát
Dung lượng lưu trữ

200MB/người

Phí khởi tạo

10,000,000VND

*Lưu ý: Thanh toán tối thiểu 12 tháng

Các dịch vụ khác (Không bắt buộc)

Danh mục Chi phí Ghi chú
Mua thêm dung lượng lưu trữ (file đính kèm)

1.000.000 VND/Tháng

10G dung lượng
Chi phí Đào tạo nhân viên

5.000.000 VND/ Ngày