Bảng Giá MBO-OKR

  • Dưới 30 người
  • 31-60 người
  • 61-90 người
  • Trên 90 người

Chọn gói giải pháp
phù hợp với bạn

Quản lý mục tiêu
Checkin OKRs
Review chấm điểm OKRs
Lưu trữ tài liệu nội bộ
Quản lý công việc
Quản lý dự án
Phê duyệt trực tuyến
Mạng xã hội nội bộ (Insider)
Chat/Video Peer to peer
Dung lượng lưu trữ
Phí khởi tạo
OKR

2,550,000đ

/1tháng
Tối đa 30 người

Chi tiết tính năng
Quản lý mục tiêu
Checkin OKRs
Review chấm điểm OKRs
Lưu trữ tài liệu nội bộ
Quản lý công việc
Quản lý dự án
Phê duyệt trực tuyến
Mạng xã hội nội bộ (Insider)
Chat/Video Peer to peer
Dung lượng lưu trữ

200MB/người

Phí khởi tạo

10,000,000VND

OKR PRO

2,700,000đ

/1tháng
Tối đa 30 người

Chi tiết tính năng
Quản lý mục tiêu
Checkin OKRs
Review chấm điểm OKRs
Lưu trữ tài liệu nội bộ
Quản lý công việc
Quản lý dự án
Phê duyệt trực tuyến
Mạng xã hội nội bộ (Insider)
Chat/Video Peer to peer
Dung lượng lưu trữ

200MB/người

Phí khởi tạo

10,000,000VND

OKR PLUS

2,850,000đ

/1tháng
Tối đa 30 người

Chi tiết tính năng
Quản lý mục tiêu
Checkin OKRs
Review chấm điểm OKRs
Lưu trữ tài liệu nội bộ
Quản lý công việc
Quản lý dự án
Phê duyệt trực tuyến
Mạng xã hội nội bộ (Insider)
Chat/Video Peer to peer
Dung lượng lưu trữ

200MB/người

Phí khởi tạo

10,000,000VND

*Lưu ý: Thanh toán tối thiểu 12 tháng

Các dịch vụ khác (Không bắt buộc)

Danh mục Chi phí Ghi chú
Mua thêm dung lượng lưu trữ (file đính kèm)

1,000,000 VND/Tháng

1TB dung lượng
Chi phí Đào tạo nhân viên

5,000,000 VND/ Ngày