Review

Đánh giá nhân sự công bằng và minh bạch

Giải pháp giúp doanh nghiệp gìn giữ nhân tài, phát huy sức mạnh tập thể, tăng sức cạnh tranh để hội nhập quốc tế

XÂY DỰNG

Lộ trình đánh giá nhân viên khách quan, chính xác và gia tăng cơ hội để đội ngũ trở thành “tri kỷ” cùng tiến trình phát triển của doanh nghiệp
Đa công cụ đánh giá nhân sự
Số liệu chi tiết, rõ ràng, dễ dàng cho ban lãnh đạo đưa ra quyết định
Chất lượng đánh giá cao, gia tăng sự hài lòng và tín nhiệm từ đội ngũ

Tính năng nổi bật

Kết thúc mọi khó khăn, sẵn sàng đồng hành trong hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh và vượt xa đối thủ trên thị trường

Đánh giá năng lực nhân viên

Quản lý khung năng lực và đánh giá năng lực nhân viên chưa bao giờ dễ dàng đến thế
Xây dựng bộ khung năng lực theo từng vị trí công tác
Đánh giá theo quy trình đã thiết lập của doanh nghiệp
Tự động tổng hợp, xếp loại và báo cáo kết quả đánh giá

Đánh giá 360

Đánh giá và phản hồi nhân viên một cách toàn diện
Xây dựng các tiêu chí đánh giá mới ngoài năng lực
Đánh giá theo quy trình lựa chọn có nhiều cấp tham gia: Cấp trên, cấp dưới, xung quanh, đồng nghiệp, bản thân
Tổng kết điểm nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian

Khảo sát nhân viên

Lắng nghe, chia sẻ, phản hồi đa chiều để phát triển mạnh mẽ
Cấu hình chia sẻ linh hoạt cho bản khảo sát
Tổng hợp kết quả khảo sát và báo cáo/dashboard dễ dàng và tiết kiệm thời gian