Teamwork

Quản lý công việc/ Dự án

Nhất quán và hiệu quả trong việc định hướng công việc của từng cá nhân hướng đến mục tiêu chung của phòng ban và doanh nghiệp

Giải pháp quản lý công việc, quản trị dự án doanh nghiệp đắc lực nhất!

Công cụ hỗ trợ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số toàn diện của doanh nghiệp
Số hóa nghiệp vụ quản lý công việc từ phương thức thủ công lên nền tảng công nghệ
Đánh giá chính xác hiệu suất làm việc và có cơ sở cải thiện kịp thời
Nâng cao chất lượng công việc và tối ưu hóa thời gian

Tính năng nổi bật

Kết thúc mọi khó khăn, sẵn sàng đồng hành trong hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh và vượt xa đối thủ trên thị trường

Lập và quản lý dự án/công việc với Milestone

Lập và giám sát kế hoạch thực hiện dự án chi tiết với Milestone và không giới hạn cấp độ
Phân quyền tất cả phân hệ công việc tạo được Milestone trong dự án
Theo dõi tiến trình dự án trong cả thời gian định lượng và thời gian thực, dễ dàng nắm bắt và thay đổi ngay khi có tắc nghẽn
Đảm bảo dự án và công việc giám sát chặt chẽ với mục tiêu được đề ra

Dashboard tổng quan

Quá trình kiểm tra và giám sát được trực quan và dễ nhìn hơn
Dự án đội nhóm và công việc cá nhân dễ dàng theo dõi và kiểm tra
Tùy chỉnh các trường linh hoạt để phù hợp với đặc thù từng dự án, công việc của doanh nghiệp
Giảm đến 80% thời gian luân chuyển giấy tờ hành chính

Đa dạng biểu đồ quản lý

Lắng nghe, chia sẻ, phản hồi đa chiều để phát triển mạnh mẽ
Quản lý công việc dạng danh sách dễ dàng cập nhật báo cáo công việc
Quản lý công việc bằng bảng phân bổ nguồn lực, dễ di chuyển công việc từ nhân viên này sang nhân viên khác, thời gian này sang thời gian khác để sắp xếp lại kế hoạch
Quản lý công việc bằng Kanban, hỗ trợ theo dõi các quy trình công việc theo tình trạng thực hiện, nhân viên thực hiện
Quản lý công việc bằng Gantt chart, dễ dàng theo dõi tính chất phụ thuộc giữa các công việc
Quản lý công việc trên di động nhanh hơn, tức thời hơn