10 Bước để gắn kết nhân viên thành công

24/11/2021 2:24 Chiều | Ebook

Gắn kết nhân viên là trạng thái cảm xúc mà nhân viên cảm thấy đam mê, tràn đầy năng lượng và cam kết với công việc. Họ làm việc bằng trái tim, tinh thần, tâm trí và bàn tay để mang đến hiệu suất cao cho tổ chức. Họ cũng là đội ngũ có khả năng làm cho khách hàng trở nên trung thành hơn với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giảm chi phí tuyển dụng nhân viên mới, cải thiện năng suất lao động.

Tải Ebook