Sài Gòn Food đã áp dụng eBS để vận hành quản lý, đánh giá KPI hiệu quả như thế nào?

30/08/2021 2:05 Chiều | Câu chuyện khách hàng

Sài Gòn Food tiền thân là Công ty Hải sản SG (SG Fisco) được thành lập vào năm 2003. Khởi nghiệp với 11 nhân sự cùng nhà máy đi thuê, đến nay, Saigon Food đã có đội ngũ nhân sự trên 2.500 CBCNV.

Đi lên từ con số 0 nên đội ngũ lãnh đạo Sài Gòn Food hiểu rõ ổn định nhân sự là tạo dựng nền tảng hướng đến sự phát triển bền vững. Sài Gòn Food tìm nhân tài dựa trên 3 yếu tố: kiến thức, kỹ năng và thái độ, trong đó thái độ là yếu tố quyết định vì nó liên quan đến mức độ gắn kết lâu dài, phù hợp văn hóa DN, môi trường làm việc.

Sài Gòn Food đã đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào quản lý đào tạo, bằng cách, lập rất nhiều kênh truyền thông nội bộ, ví dụ như các group kín trên Facebook, Viber, để chia sẻ cơ hội vươn lên các vị trí quản lý trong hệ thống quản trị của công ty.

Bên cạnh đó, việc quản lý mục tiêu và đo lường theo BSC – KPI nhằm tối ưu và nâng cao hiệu suất làm việc, tăng lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh luôn được ban lãnh đạo Sài Gòn Food chú trọng.

Với mong muốn tìm kiếm một giải pháp công nghệ giúp doanh nghiệp của mình vận hành hệ thống BSC – KPI, hệ thống đánh giá nhân sự được tốt hơn, ông Nguyễn Quang Tường – Tổng Giám đốc Sài Gòn Food đã trực tiếp đi tìm hiểu phần mềm từ nhiều nhà cung cấp trong nước. Từ thông tin chỉ đạo và hiểu tâm ý của lãnh đạo, cùng kinh nghiệm quản lý và làm việc với nhiều đối tác cung cấp giải pháp công nghệ, ông Trần Công Đức – Giám đốc quản lý hệ thống Sài Gòn Food đã quyết định lựa chọn Hệ thống phần mềm quản trị hiệu suất doanh nghiệp eBS.