FAQ

Can iHCM software customize the process?

With utility features included in previously purchased modules, when upgrading features, customers will not lose additional costs, only charge when customers buy more modules or upgrade other packages.

Khi có nhu cầu nâng cấp tính năng, chúng tôi có phải trả thêm tiền để sử dụng tính năng đó không?

Với những tính năng tiện ích nằm trong những module doanh nghiệp mua trước đó, thì khi nâng cấp tính năng, quý khách sẽ không bị mất thêm chi phí, chỉ tính phí khi Khách hàng mua thêm các module hay nâng cấp gói khác.

Phần mềm iHCM có thể tùy biến quy trình được không?

Với những tính năng tiện ích nằm trong những module doanh nghiệp mua trước đó, thì khi nâng cấp tính năng, quý khách sẽ không bị mất thêm chi phí, chỉ tính phí khi Khách hàng mua thêm các module hay nâng cấp gói khác.